Andersen, H.C.

Andersen, H.C.

154 results foundANDERSEN, H.C.

Spelmannen från Svendborg. Rom..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.250,00

ANDERSEN, H.C.

De to Baronesser. Roman i tre ..

K., 1849.

DKK 3.000,00

ANDERSEN, H.C.

En Digters Bazar.

K., 1842.

DKK 3.000,00

ANDERSEN, H.C.

En Skalds Lustvandring i Tyskl..

Norrköping, 1843.

DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

De två Baronessorna, Roman. Öf..

Sthlm., (1849).

DKK 800,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. Med 55 Illustration..

K., 1855.

DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

Eventyr og Historier. Med Illu..

K., 1862 - 63.

DKK 1.900,00

ANDERSEN, H.C.

Hyldemoer. Phantasiespil i een..

K., 1851.

DKK 750,00

ANDERSEN, H.C.

Kjendte og glemte Digte(1823-1..

K., 1867.

DKK 500,00

ANDERSEN, H.C.

Tre nye Eventyr.

K., 1870.

DKK 750,00

ANDERSEN, H.C.

Dryaden. Et Eventyr fra Udstil..

K., 1868.

DKK 800,00

ANDERSEN, H.C.

I Sverrig.
DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

Kjærlighed paa Nicolai Taarn e..

Kbh., 1829.

DKK 2.200,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 450,00

ANDERSEN, H.C.

Ahasverus.

Kbh., 1848.

DKK 600,00

ANDERSEN, H.C.

Hyldemoer. Phantasiespil i een..

K., 1851.

DKK 400,00

ANDERSEN, H.C.

Spelmannen från Svendborg. Rom..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.800,00

ANDERSEN, H.C.

Improvisatören. Roman. Öfversä..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.150,00