Andersen, H.C.

Andersen, H.C.

155 results foundANDERSEN, H.C.

Phantasier og Skizzer. (+) Nye..

Kjøbenhavn. Paa Forfatterens Forlag, 1831 og C.A. Reitzel, 1847

DKK 2.800,00

ANDERSEN, H.C.

Samlede Skrifter. 1.-28. Bd.

Kjøbenhavn, C. A. Reitzels, 1854-1868.

DKK 3.200,00

ANDERSEN, H.C.

Tre nye Eventyr og Historier.

Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1870.

DKK 650,00

ANDERSEN, H.C.

Hyldemoer. Phantasiespil i een..

K., 1851.

DKK 500,00

ANDERSEN, H.C.

"At være eller ikke være." Rom..

K., 1857.

DKK 1.250,00

ANDERSEN, H.C.

Tre nye Æventyr og Historier.

K., 1870.

DKK 650,00

ANDERSEN, H.C.

Spelmannen från Svendborg. Rom..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.000,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 1.000,00

ANDERSEN, H.C.

Ahasverus.

K., 1848.

DKK 850,00

ANDERSEN, H.C.

I Sverrig.

K., 1851.

DKK 950,00

ANDERSEN, H.C.

"At være eller ikke være". Rom..

K., 1857.

DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

"At være eller ikke være". Rom..

K., 1857.

DKK 1.350,00

ANDERSEN, H.C.

- Breve fra (og til) Hans Chri..

K., 1877-78.

DKK 950,00

ANDERSEN, H.C.

- Breve til Hans Christian And..

K., 1877.

DKK 350,00

ANDERSEN, H.C. - 3 TIDLIGE FØRSTETRYK.

Læsning for den fine verden. E..

Kjøbenhavn, C.H. Robert, 1829.

DKK 1.850,00

ANDERSEN, H.C. - FLERE FØRSTETRYK.

Blade af min Dagbog I-III. (I...

Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1835.

DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C. & HARALD PAETZ.

Fotograferede Børnegrupper med..

(Copenhagen, 1866).

DKK 160.000,00

ANDERSEN, H.C. (HANS CHRISTIAN).

Eventyr fortalte for Børn. (1...

Kbhvn., 1835-47.

DKK 125.000,00