Andersen, H.C.

Andersen, H.C.

154 results foundANDERSEN, H.C.

Eventyr og Historier. Med Illu..

K., 1893-94.

DKK 500,00

ANDERSEN, H.C.

Eventyr og Historier. Med Tegn..

K., 1931.

DKK 850,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 1.250,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 1.250,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 850,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 850,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 1.000,00

ANDERSEN, H.C.

Lykke=Peer.

K., 1870.

DKK 1.100,00

ANDERSEN, H.C.

Dryaden. Et Eventyr fra Udstil..

K., 1868.

DKK 500,00
DKK 650,00

ANDERSEN, H.C.

O.T. Original Roman i to Dele...

K., 1836.

DKK 2.500,00

ANDERSEN, H.C.

Hyldemoer. Phantasiespil i een..

K., 1851.

DKK 400,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. Med 55 Illustration..

K., 1855.

DKK 1.250,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. (1.-) 2. Samling.

K., 1852-53.

DKK 7.500,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. (1.-) 2. Samling.

K., 1852-53.

DKK 6.000,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. Med 55 Illustration..

K., 1855.

DKK 900,00

ANDERSEN, H.C.

Tre nye Eventyr og Historier. ..

K., 1870.

DKK 1.000,00

ANDERSEN, H.C.

Spelmannen från Svendborg. Rom..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.400,00