Holbergiana

Holbergiana

93 results found(BOYE, A. E.).

Fragmenter over Holberg. (Fra ..

(Kiøbh., 1815).

DKK 400,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Nicolai Klims Unterirdische Re..

Copenhagen und Leipzig, Pelt, 1780.

DKK 1.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Nicolai Klimii iter subterrane..

Hafniæ & Lipsiæ, Sumptibus Iacobi Prevssii. 1741.

DKK 6.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Peder Paars. Poeme Heroico-com..

(København, (Phoenixberg ?), 1720).

DKK 18.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads, deelt U..

Kjøbenhavn, Høpffner, (1788).

DKK 2.000,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Danmarks og Norges Søe-Histori..

(Kjøbenhavn, Waeysenhuuses Bogtrykkerie, 1747).

DKK 1.850,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Korte Betænkning over den nu r..

(Kjøbenhavn, Waeysenhuuses Bogtrykkerie, 1745).

DKK 2.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads. Fierde ..

(K.),1731.

DKK 5.000,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads, deelt U..

Kjøbh., Høpffner, (1788).

DKK 1.800,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Nicolai Klimii iter subterrane..

Hafniæ & Lipsiæ, Jacob Preuss, 1741.

DKK 7.000,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Peder Paars. Poeme Heroico-com..

(Kbh, (Phoenixberg ?), 1720).

DKK 16.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads. Fjerde-..

(København, Høpffner), Trykt på Forleggerens egen Bekostning, (1742).

DKK 3.500,00

(HOLBERG, LUDVIG). - FØRSTE FULDSTÆNDIGE "PEDER PAARS"

Peder Paars. Poeme Heroico-com..

(Kbh, (Phoenixberg ?), Tryckt Aar 1720.

DKK 5.000,00

(HOLBERG, LUDVIG.)

En Sandfærdig Ny Viise om Pede..

Trykt i dette Aar (= Kbh., 1752).

DKK 1.800,00

HANS MIKKELSEN. (HOLBERG, LUDVIG).

En Sandfærdig Ny Wiise om Pede..

Trykt i dette Aar (= Kbhvn.,1752).

DKK 2.000,00

HOLBERG, (LUDVIG)

Pensées Morales. Traduites du ..

Copenhague, Berling, 1749 & 1748.

DKK 1.600,00

HOLBERG, L.

Adskilige Heltinders og Navnku..

Kbhvn., J.J. Høpffner, 1745.

DKK 3.500,00

HOLBERG, L.

Adskillige Heltinders og Navnk..

Kiöbh., 1745.

DKK 3.200,00