PMM 299 - THE UGLY DUCKLING

ANDERSEN, H.C. (HANS CHRISTIAN).

Eventyr fortalte for Børn. (1.-3. Hefte) + Eventyr fortalte for Børn. Ny Samling (1.-3. Hefte). 2 Bd (forskellige oplag).

Kbhvn., 1835-47.

Indbundet i et smukt nyere hldrbd.af rødt gedeskind m. rygforgyldn. i gl. stil, i kassette. Med nogle brugsspor og nogle blade fint opforede i bladkanter, indimellem tæt beskåret.
Originaludgaven af H.C. Andersens første eventyrsamlinger hvis 6 hefter udgør 2 bind. - Her er de 2 hefter i 1. oplag., mens de 4 er i 2. oplag. De få eksisterende eksemplarer er næsten alle en sammenblanding af disse oplag, ligesom eksemplarerne har visse mangler mht. titelblade, smudstitelblade og indholdsfortegnelser.
1. Hefte: Smudstitelblad, titelblad samt 1. blad i faksimile. 61 pp. samt indholdsfortegnelse. 1 oplag. 1835.
2. Hefte: Titelblad, 76 pp. samt indholdsfortegnelse. 2. oplag, 1844.
3. Hefte: Smudstitelblad, titelblad, 60 pp. samt indholdsfortegnelse. 1. oplag, 1837.
Ny Samling - 1. Hefte: Smudstitelblad, titelblad, 58 pp. samt indholdsfortegnelse. 2. oplag, 1846.
Ny Samling - 2. Hefte: Smudstitelblad, titelblad i faksimile, 53 pp. (pp.47-48 i faksimile) samt indholdsfortegnelse, 2. oplag, 1847.
Ny Samling - 3. Hefte: SMudstitelblad, titelblad, 49 pp. (pp. 48-49 i faksimile). Indholdsfortegnelse på p. 49. 2. oplag, 1847.
Printing and the Mind of Man, No. 299. - Birger F. Nielsen, Nr. 266-70, 276-79, 303-05, 325-28, 352-55, 408-11.


Bound in a beautiful recent full leather binding of red goat skin. Back richly gilt in old style, in slipcase. Some traces of use and some leaves neatly restored at edges, occasionally rather shaved.

The first edition of H.C.Andersen's first collections of fairy tales whose six parts make up two bindings. In the present copy two parts are first issues, while four are second issues. The few existing copies are nearly all a mixture of these issues and likewise nearly all copies have certain wants concerning title-page, half-title and tables of contents.

First Part: Half title, title page and first leaf in facsimile. 61 pp. and table of contents. First issue, 1835.

Second Part: Title page, 76 pp. and table of contents. Second issue, 1844.

Third Part: Half title, title page, 60 pp. and table of contents. First issue, 1837.

Ny Samling (New Collection) - First Part: Half title, title page, 58 pp. and table of contents. Second issue, 1846.

Ny Samling (New Collection) - Second Part: Half title, title page in facsimile, 53pp. (pp.47-48 in facsimile) and table of contents. Second issue, 1847.

Ny Samling (New Collection) - Third Part: Half title, title page, 49 pp. (pp. 48-49 in facsimile). Table of contents on p. 49. Second issue, 1847.

These publications brought H.C.Andersen international fame. The critical world hailed the "eventyr" as a new genre.

Order-nr.: 1633


DKK 125.000,00