THE SECOND AND THIRD FAIRY TALE COLLECTION

ANDERSEN, H.C.

(Samlingsbind med både 2. og 3. Æventyrsamling) - Nye Eventyr. Første-(Andet) Bind (1. Bd.: 1.-3. Samling - 2. Bd.: 1.-2. Samling (alt som udkom, i 5 dele) + Historier. (Første-) Anden Samling (alt som udkom). [New Fairy Tales. Two volumes, all five collectionS + Historier. Both collections].

Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845-48 + 1852-53. Indbundet i et samtidigt, lidt beskedent hldrbd. med rygforgyldning. Ryg med lette brugsspor. Alle samlinger foreligger her med ALLE indholdsfortegnelser, smudstitelblade, dedikationsblade samt fællestitelblade til første og andet bind. Første Samling af Nye Eventyr er i "Tredie Oplag" med årstallet 1847. Alle 7 dele foreligger her i ganske usædvanligt rene og velbevarede ekemplarer, trykt på velin-agtigt papir. På bagsiden af første fællestitelblad et lille stempel "CAR", således antageligt fra udgiveren, C.A. Reitzels arkiv.

Bound in one cont., a bit modest, half calf binding w. gilt back. Back w. a bit of wear. All collections with ALL contents-leaves, half-titles, dedication-leaves and the joint title-pages of the first and second volume. First collection of "New Fairy Tales" is in the third issue, w. the year 1847. All seven parts are unusually clean and well preserved, printed on vellum-like paper. On the verso of the first joint title-page is a discrete stamp "CAR", indicating that the copy comes from the archive of the published, C.A. Reitzel.


Originaludgaverne af Andersens anden og tredie samling af æventyr foreligger her i usædvanligt rene eksemplarer og ligeså usædvanligt, med alle titelblade og dedikationsblade. Heri førstetrykkene af adskillige af Andersens mest kendte og elskede æventyr, bl.a. "Grantræet", "Sneedronningen", "Elverhøi", "De røde Skoe", "Hyrdinden og Skorstensfeieren", "Holger Danske", "Skyggen", "Historien om en Moder" etc. - BFN: 428,454,467,516,529,606,616.

First edition of Andersen's second and third Fairy Tale Collection (one of the 7 parts in 3. issue), containing the Fairy Tales which brought him international fame. These collections contain several of his most famous and cherished Fairy Tales. Very scarce with all general titles, indexes, halftitles and dedication-leaves.

Order-nr.: 36035


DKK 15.000,00