Topography

Topography

680 results foundYSTAD - PSILANDER, N. C.

Ystads historia, efter flera ä..

Ystad, Petzold, 1858.

DKK 2.500,00

ÆBELTOFT - BØTTIGER, L.J.

Æbeltoft og Omegn (Mols) nærme..

Aarhus, Køster, 1893.

DKK 650,00

ÆRØ - HÜBERTZ, J.R.

Beskrivelse over Ærø. Et histo..

K., 1834.

DKK 1.850,00

ØRSTED, H.C. og L. ESMARCH.

Beretning om en Undersøgelse o..

Kbhvn., Schulziske Officin, 1820.

DKK 6.500,00

ØSTGAARD, N.R.

En Fjeldbygd. Billeder fra Øst..

Christiania, feilberg & Landmark, 1852.

DKK 1.500,00

AAGAARD, KNUD.

Beskrivelse over Tørning Lehn...

Kjøbenhavn, Gyldendal, 1815.

DKK 1.500,00

ÅKERMAN, JOH.

Försök till Beskrifning öfwer ..

Lund, Berlingska, 1828.

DKK 3.500,00

AAKIRKEBY - DAM, G.L. OG H.K. LARSEN.

Aakirkeby 1346-1946.

Aakirkeby, 1951.

DKK 250,00

AAL, HANS M.FL. (UTG.).

Romerike I-II. 2 bd.

Bergen, John Grieg, 1932-34.

DKK 400,00

AALBORG STIFT (MORS LAND) & RIBE STIFT. - ERICH PONTOPPIDAN & HANS de HOFMAN.

Den Danske Atlas Eller Konge=R..

København, Godiche, 1769.

DKK 6.500,00

AARHUS - CLAUSEN, JENS. M.FL. (RED.).

Aarhus gennem Tiderne. 4 Bd.

Kbhvn., 1939-4.

DKK 600,00

ÅRHUS - HOFFMEYER, J.

Blade af Aarhus Bys Historie. ..

København, Hagerup, 1904-11.

DKK 575,00

AARHUS - HÜBERTZ, J.R.

Aktsykker vedkommende Staden A..

Kbhvn., 1845-46.

DKK 850,00

AARHUS OG VIBORG STIFTER - PONTOPPIDAN, ERICH.

Den Danske Atlas Eller Konge=R..

Kiøbenhavn, Godiche, 1768.

DKK 6.500,00