Holbergiana

Holbergiana

90 results foundHOLBERG, LUDVIG.

Don Ranundo de Colibrados elle..

Sthlm., Imnelius, 1820.

DKK 250,00

HOLBERG, LUDVIG - NICOLAI JONGE.

Geographie eller Jordbeskrivel..

Kbhvn., 1759-91.

DKK 10.000,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads, deelt U..

Kjøbh., Høpffner, (1788).

DKK 1.800,00

HOLBERG, LUDVIG. - MED DEDIKATION FRA CARL NIELSEN.

Beschreibung der berühmten Hau..

Copenhagen und Leipzig, Rothischen Buchhandlung, 1753.

DKK 6.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads. Fjerde-..

(København, Høpffner), Trykt på Forleggerens egen Bekostning, (1742).

DKK 3.500,00

HOLBERG, LUDVIG.

Den Danske Skue=Plads, deelt u..

København, J.J. Høppfner, (1788).

DKK 1.500,00

HOLBERG, LUDVIG.

Ludovici Holbergii ad virum pe..

Franckfurt & Leipzig, 1736.

DKK 3.500,00

HOLBERG, LUDVIG.

Epistler, befattende adskillig..

Ki'benhavn, Godiche (+) Authors egen Bekostning (+) Wentzel, 1758-49.

DKK 3.500,00

HOLBERG, LUDVIG - NICOLAI JONGE.

Geographie eller Jordbeskrivel..

København, Borup, 1759-91.

DKK 6.500,00

HOLBERG, LUDVIG - NICOLAI JONGE.

Geographie eller Jordbeskrivel..

København, Borup, 1759-63.

DKK 4.500,00

(HOLBERG, LUDVIG).

Den Danske Skue=Plads, deelt U..

Kjøbenhavn, Høpffner, (1788).

DKK 2.000,00

HOLBERG, LUDVIG - WILLE HØYBERG (UDG.). - MED 4 FØRSTETRYK.

Kiøbenhavnske Samlinger af rar..

Kiøbenhavn, (1755).

DKK 1.500,00

HOLBERG, LUDVIG.

Niels Klims underjordiske Reis..

Kiöbenhavn, Schubothe, 1867.

DKK 950,00

HOLBERG, L. - NIC. JONGE.

(Geographie eller Jordbeskrive..

Kbhvn., 1759.

DKK 1.500,00

HOLBERG, LUDVIG.

Niels Klims Underjordiske Reis..

Kbh., 1789.

DKK 3.500,00

HOLBERG, LUDVIG - "PRAGTUDGAVEN"

Niels Klims Underjordiske Reis..

Kiöbenhavn, Johan Frederik Schultz, 1789.

DKK 4.500,00

HOLBERG, LUDVIG - "PRAGTUDGAVEN"

Niels Klims Underjordiske Reis..

Kiöbenhavn, Johan Frederik Schultz, 1789.

DKK 3.500,00

HOLBERG, LUDVIG - WILLE HØYBERG (UDG.). - MED 4 FØRSTETRYK.

Kiøbenhavnske Samlinger af rar..

Kiøbenhavn, (1755).

DKK 1.500,00