Scandinavian History

Scandinavian History

743 results foundWULFF, D.H.

Statistiske Bidrag til Aalborg..

Aalborg, 1887-88.

DKK 275,00

WULFF, D.H.

Statistiske Bidrag til Vendelb..

Aalborg, Schultz, 1872-74.

DKK 350,00

ØRSNES, MOGENS.

Form og stil i Sydskandinavien..

København, Nationalmuseet, 1966.

DKK 400,00

AAGESEN, SVEND.

Svend Aagesens Danmarks-Krønik..

Kjøbenhavn, Reitzel, 1842.

DKK 300,00

AASUM HERREDS TINGBOG 1840-48.

Ved Ael E.Christensen og Troel..

Kbhvn., 1956-62.

DKK 850,00