SKONNING, HANS HANSSØN.

Kattenis Rættergang med Hundene. Huor vdi foregifuis icke alleniste adskillig Kortvillighed, anlangende deris Action oc Rættergang: Men alt saadant end ocsaa henført til alffuorligheds Brug.

Aarhus, Prentet udi Autoris Tryckeri, 1650.

4to. I samtidigt helpergamentsbind. Bind misfarvet og med en smule slitage. Indvendige false en smule svage. Alle blade i bred røskenramme. Indskriptioner fra 1650 til 1924 på indersiden af begge permer. Første ejers (1650) navnetræk på titelbladet. Ex-libris (Sigurd & Gudrun Wandel) på sidste blanke blad. 332 ff.


Originaludgaven af bogtrykker Hans Hansen Skonnings mest originale værk, det første originale danske (ti år før udgivelsen af Anders Arrebos skabelsesdigt), der er formet som en selvstændig dyreallegori over Rævebogen.
Som alt andet i hans produktion fremstillet på hans eget trykkeri og sandsynligvis på papir af egen fabrikation fra hans papirmølle syd for Aarhus.

Skonning virkede forudsom som forfatter og bogtrykker også som klokker ved Domkirken i Århus. Da biskop Morten Madsen i 1641 afsatte ham som klokker, tog han havn med denne satire, rettet mod forholdene i Århus. Ifølge Jens Worm er den fyldt med "Gusten galde og sort blækspruttesnavs". Skonning sendte øjensynligt breve om, hvad han så fra kirketårnet, både til Jacob Madsen, svoger til Ole Worm og til Ole Worm selv.

Eksemplaret udmærker sig ved, at samtlige ejere fra 1650 til 1923 har sat en inskription på indersiden af begge permer. De nyeste dokumenterede ejere omfatter Herman Lynge og Sigurd Wandel. Den første ejer anfører på indersiden af bagpermen, at han den 9. juli 1650 har købt bogen af Hans Hanssen Skaaning i Aarhus.

Bibl. Dan. IV,246.
Thesaurus 644.

Order-nr.: 57448


DKK 18.000,00