MØNSTER, P.H. og J. ABRAHAMSON.

Om den indbyrdes Underviisnings Væsen og Færd. 1.-2. Deel. 2 Bd.

Kjøbenhavn, Seidelin, 1821-22. 2 samtidige hldrbd. Rygforgyldning. Forgyldte skindtitler på rygge. En papirsetiket nederst på rygge. Lidt slid på en kapitæl. Stempel på titelblade. Litograferede titelblade. LVIII,650;(4),432 pp., 12 litograferede foldede tabeller og plancher.


Originaludgaven af et hovedværk i dansk pædagogik, som indførte den såkaldte "indbyrdes undervisning". Denne metode blev optaget som et hovedfag på seminarierne, og seminariernes forstandere og lærere blev indkaldt til normalskolen for at lære metoden. Lærere, præster og provster fik skarpe tilsigelser om at kontrollere gennemførelsen af den i almueskolen. Selv rejste A. rundt og inspicerede skolevæsenet, og i hans rapporter til kongen gav han i stærke vendinger karakter til de præster og lærere som ikke føjede sig efter hans direktiver. På denne måde indførtes i 1820'erne indbyrdes undervisning i ca. 80 pct. af landets almue- og borgerskoler. Modstanden mod den mekaniske indlæring ved metoden og mod den næsten diktatoriske magt A. besad voksede støt.

Order-nr.: 55958


DKK 2.000,00