THORNAM, CHRISTIAN.

Skizzer optagne paa Corvetten Galatheas Jordomseiling af Chr: Thornam 1845-47.

(København, T egner & Kittendorff,1852). 4to. Samtidigt hellæderbd. Forgyldt rygtitel. lettere kantslid. Litograferet titelblad, 40 pp. tekst samt 30 tonede litograferede plancher med motiver fra de af Galathea besøgte lande. Svag skjold på de første blade. Plancherne gennemgående friske, bortset fra en svag skjold på bagsiden af de første plancher.. Litografierne udførte af Tegner & Kittendorff.


Thornam var sammen med maleren A. Plum med på Galathea-ekspeditionen som tegner. Foruden videnskabelige tegninger udførte han et stort antal skitser, heraf de 30, som her blev udgivet med tekst af ham selv. "Han besad stor teknisk dygtighed, og havde en vis sans for dramatiske situationer og "de varme landes" romantik kommer til udtryk i billederne fra Galathea-Ekspeditionen" (Weilbach).

Order-nr.: 56295


DKK 4.800,00