(PFLUEG, CHRISTIAN CARL). - CHRISTIANS PLEYE-HUUS.

Underretning om det til Gamle Soldaters, Soldater-Enkers, samt Fader- og Moder-løse Soldater-Børns Pleye og Opdragelse allernaadigst oprettede Christians Pleye-Huus i Kjøbenhavn, Hvorved Stiftelsens Bygninger og deres Indretninger i sex Kaabere forestilles.

Kiøbenhavn, Brødrene Berling, 1773. 4to. Senere hldrbd. med ophøjede bind på ryg. Forgyldt rygtitel. Rødt snit. Kobberstukket frontispiece. (8),XXVIII,59,(2) pp. samt 6 store udfoldelige kobberstukne plancher (planer, snit og arkitektur). En fold i den første planche med nogen afsmitning fra en tapereparation. Enkelte andre foldninger forstærket på bagsiden. Hver planche med eget trykt beskrivelsesblad. 1 stor kobberstukket vignet. Indvendig ren, trykt på skrivepapir.


Originaltrykket, yderst sjælden. - Bibl. Danica II:645.

Order-nr.: 50680


DKK 3.500,00