THERSNER, ULRIC. - THE GRAND TOPOGRAPHY OF SWEDISH ROMANTICISM (SKÅNE).

Skånska Utsigter. Vue de Scanie. (Smudstitelbladet: Fordna och Närvarande Sverige. La Suède Ancienne et Moderne).

(Stockholm, 1816-23). Tvær-folio. (36 x 52,5 cm.). Samtidigt hldrbd. med rygforgyldning. Marmorerede permer. Lidt slidt ved øverste kapitæl. Mindre revne i nederste del af forreste fals. (Smudstitel, Dedikation til Kongen, Företal) pp. Graveret titelblad, Innehåll (2 blade), Prenumerationsblade (4) pp. samt 60 plancher i kobberstik eller aquatintetryk, tegnet af Thersner og graverede af S.H. Petersen eller C.F. Akrell. Med 60 blade beskrivende tekst (fra 1-4 pp. pr. planche). Med svensk/fransk parallelltekst. Plancherne forestiller vuer og herregårde. Enkelte marginale brunpletter, ellers et meget rent eksemplar med brede marginer.


Originaltrykket. Et ganske udmærket eksemplar af det første bind (omhandlende Skåne) af Thersners stort anlagte topografiske mesterværk, som udkom i 12 dele i årene 1816-67. Inspirationen til værket, som blev fortsat af hans datter Thora Thersner, fik han fra Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna og fra Skjöldebrands Voyage Pittoresque au Cap Nord.

Order-nr.: 49448


DKK 15.500,00