ASBJÖRNSEN, P. CHR. & CHR. TÖNSBERG.

Norge Fremstillet i Tegninger. Texten af P. Chr. Asbjörnsen. Udgivet af Chr. Tönsberg.

Christiania, (Tönsberg), 1848.

Tvær-folio. Senere hpluviusinbd. med rygforgyldning. Litograferet titelblad. 196 pp. + rettelsesblad samt 82 tonede litograferede plancher (de fleste litograferede af Bærentzen, efter forskellige malere og tegnere). tekstsiderne her og der med varierende bruning, afhængig af den anvendte papirkvalitet. 1 planche med en rift, udbedret uden tab. Plancherne gennemgående rene, få brunpletter.


Originaludgaven af dette topografiske storværk, komplet med alle plancher.

Order-nr.: 26886


DKK 12.500,00