ASSISTENSKIRKEGÅRDEN - LAHDE, G.L. (UDG.).

(Mindesmærker ved København). Assistents=Kirkegaarden, en elegisk Idyl i flere Scener.

(København, 1801-11). Lille 4to. Lidt senere hshirbd. Forskellige pagineringer, ialt 190 pp. incl. fortalen til kronprindsen, men uden det trykte titelblad, som kun kendes i 2 eksemplarer. På skrivepapir. Enkelte brunpletter. i hefte 4 er 3 blade repareret for rifter i klummen, med tab af enkelte bogstaver. Disse sider med en mindre skjold. Iøvrigt på skrivepapir. Titelkobber, 14 kobberstukne plancher, 2 kobberstukne portrætter (halvsides). Komplet. Med F. Ahlefeld-Laurvig's navnetræk og kronprinsens kongelige monogram i diskret blindtryk på halvtitlen og på fribladet.


Det yderst sjældne originaltryk, som udkom over 10 år i 4 hefter. "En Række af Udgiveren (Lahde) stukne Kobbere med Afbildninger af Mindesmærker paa Assistens Kirkegaard i København; til Kobberne knytter sig Biografier skrevet af forskellige Forfattere og alle trykt med Fraktur, af hvem vides ikke. Titelbladet, som kun kendes i et enkelt eksemplar(hvorfor Værket almindeligvis betegnes "Mindesmærker paa Assistens Kirkegaard"),..." (Birkelund nr. 202).

Order-nr.: 23656


DKK 6.000,00