ØRESUND - JAILLOT & MORTIER FROM "NEPTUNE FRANCOIS".

Carte du Detroits du Sond contenant les Costes de L'Isle de Zélande comprises entre Nicopen et L'Isle de Meun, et celles du Schonen. Depuis la Pointe de Kol., jusqu'a Valsterbon Levée et Gravée Par Ordre du Roy.

A Paris, (but Amsterdam, Pierre Mortier), 1693. 58x88 cm. Kobberstukket søkort over Øresund med den Skånsk/Hallandske kystline og den Sjællandske fra Møn i syd til Hesselø i nord. I pragtfuld fuld håndkolorering. Øverst i midten er indsat Amager og Saltholm i større målestok. Kortet "ligger ned", er orienteret øst/vest. Med kompasrose og vindretninger angivet.


Det berømte søkort over Sundet fra Jaillot's "Neptune Francois", men i P. Mortier's samtidige udgivelse heraf fra Amsterdam med tilføjelsen "Levée et Gravée" i kartouchen. Jaillot's to søkort over Danmark gav anledning til en kritik af Jens Sørensens opmåling idet Admiralitete forelagde ham de franske og påtalte, at Sørensens kort næppe kunne være korrekte. Det var de imidlertid. Her er for første gang trykt det mere korrekte Amagerkort, der foranlediger at øen på næsten alle senere kort gengives stor og rund.

Order-nr.: 47353


DKK 12.500,00