FREDERIK DEN FEMTE.

Kong Friderich den Femtes Søe=Krigs=Artikels=Brev

(Kiöbenhavn, Andreas Hartvig Godiche, Ca. 1756). 4to. Samtifigt helldrbd. med rygforgyldning og skindtitel. Repareret ved øverste og nederste rygfelt. Ryg en smule slidt. Kobberstukket titelblad i i kunstfærdig kalligrafi (opklæbet). 328 pp. + Formularer + Registre. Med fire store kobberstukne vignetter. Indvendig rent frisk eksemplar trykt på skrivepapir.


Den sjældne originaludgave af Krigsartikelsbrevet. Udgivelsen blev overgivet til Admiralitetssekretær Chr. Fleicher og kongen bestemmer i privilegiet, "at disse Vores Krigs Artikels Breve skulle trykkes in Qvarto med god læselig Latinsk Stil, Cicero Antiqva kaldet, paa Post-Papir, eller det bædste Skriv-Papir, af saa stor Format, og med saa breed Margine, som det skrevne riginal-Exemplar var forfatted, samt at Alphabetet ej maae komme dem af Publico, som sig det ville tilforhandle, højere Pris at staae, end i de højeste 1 Rdl.)."

Birkelund: 113.

Order-nr.: 46255


DKK 3.000,00