ATLAS - HOLM, S.E.

(Samling af Smaae Landkort i Træsnit til Brug for Skolerne paa Landet).

Uden Sted, ca. 1818-30. Lille 4to. (19,5x17 cm). Beskedent hshirtbd. Indre false itu, men blokken som består af kortbladene intakt. Indeholder 44 af Holms kortblade, skårne i træ og herefter grænsekolorerede i hånden. Her og der med lidt brunpletter og brugsspor. Et kort med rift, repareret uden tab. Et kort med lidt tab i øverste venstre hjørne.


Det lidt naive, men charmerende, atlas er, selvom det er produceret til skolebrug, det første danske atlas. Det udkom med et varierende antal kort og sammensætning, men ialt er der registreret 50 udgivne blade. Omfatter Danmark, Slesvig og Holsten, herefter kort over "Norge og Sverrig", "Rusland", "Tydskland", "Preussen", "Österrige, Ungern og Gallicien", "Tÿrkiet", "Italien", "Spanien og Portugal", "Frankrige", "Nederlandene", "Storbrittanien", "Asien", "Afrika", "America" og "Australien". - Bibliotheca Danica II:391.

Order-nr.: 32926


DKK 6.500,00