MEDDELELSER OM GRØNLAND BIND 14 -

Heri: Gust. Flink: Berättelse om en Mineralogisk resa i Syd-Grønland i sommeren 1897 - Opmaalingsexpeditionen til Egedesminde-District 1897 under ledelse af Frode Petersen, heri bidrag af Frode Petersen, Helgi Pjetursson og C. Kruse. Yderligere N.V. Ussing: Mineralogisk-petrografiske Undersøgelser af grønlands Nefelinsueniter og beslægtede Bjergarter.

Kjøbenhavn, Reitzel, 1898. Ubeskåret i orig. bogtrykt omslag. Løs i heftningen. Ryg med rifter. 420 pp., 12 plancher (3 kort).


(Meddelelser om Grønland, Bd. 14).

Order-nr.: 32162


DKK 750,00