ØST-GRØNLAND, CARLSBERGFONDETS EXPEDITION 1898-1900 -

Ekspeditionens leder G. Amdrup beretter om hele ekspeditionen og giver selvstændige beretninger om Skibsekspeditionen og Kystekspeditionen, ligesom N. Hartz beretter om denne. J.P. Koch beskriver det geografiske opmålingsarbejde. Geologiske bidrag af Otto Nordenskiöld, O.B. Bøggild og zoologiske bidrag af Søren Jensen, Th. Mortensen, J.P.J. Ravn, Victor Madsen (palæontologi), A.S. Jensen, H.J. Hansen, Will. Lundbeck. De botaniske af E. Rostrup, Chr. Kruse, C. Jensen, N. Hartz m.fl. De arkæologiske og etnografiske bidrag er af G. Amdrup (The former Eskimo settlements on the East Coast of Greenland between Scoresby Sund and the Angmagsalik District), W. Thalbitzer (Ethnological Description of the Amdrup Collection from East Greenland...). 4 Bd. (i 7 Afdelinger).

Kjøbenhavn, Reitzel, 1904-11. Ubeskårede og delvist uopskåret i originale bogtrykte omslag, bagomslaget til første bind mangler. (12),372;446;463;XIII,431 pp., talrige tekstillustrationer, 7 litograferde foldekort, 32 plancher (heraf flere i farvelitografi).


Ekspeditionens resultater var meget omfattende både de geografiske opmålinger, de zoologiske og botaniske, men særligt må nævnes de betydningsfulde etnografiske samlinger som hjembragtes og som er beskrevet her (Thalbitzer og Amdrup). - (Meddelelser om Grønland, Bd. 27-30).

Order-nr.: 31978


DKK 5.000,00