DEN ØSTGRØNLANDSKE EXPEDITION 1891-92 - THE RYDER-EXPEDITION.

Den østgrønlandske Expedition, udført i Aarene 1891-92 under Ledelse af C. Ryder. 1.-3. Del (3 Bd., komplet).

København, 1895-96. Alle 3 bind i originale bogtrykte omslag, ubeskårede og uopskårede. Omslagene lettere falmede og med et par smårifter, ellers aldeles frisk eksemplar. (8),374;(8),513;(8),272 pp., talrige tekstillustrationer, 40 plancher, heriblandt farvelitograferede plancher, kort m.v.


First edition of one of the first scientific expedition to Greenland lead by The Greenlandic Commission. It contains the first scientific survey of the huge areas around Scoresby Sound. (Meddelelser om Grønland, Bind 17-19).

Order-nr.: 31933


DKK 5.000,00