ANLÆGGET AF DE JYSKE JERNBANER 1862-69. - (NIELS HENRIK HOLST - ANTON HOFFMANN).

Jydske Jernbane (de 16 Sectionstitler). Anlæget af de Jydske Jernbaner 1862 (Den forgyldte titel på forpermen).

(København, 1862). Folio. (52,5 x 36,5 cm.). Samtidigt hldrbd. Ryg slidt og revner i skindet ved kapitæler. Indeholder 16 Sectioner med ialt 65 kortplaner i dobbelt-folio, enkelte endnu større, alle litograferede og med sektionstitler. De fleste med signaturer i farver og kolorerede efter signaturerne, som omfatter linieføring, veje, broer, amts-sogne-by etc. - skel, veje, broer, niveauer, viadukter etc. etc. og med indtegning og angivelse af samtlige berørte matrikler, skove, vandløb, søer etc.
Sectionerne har overskrifterne "Jydske Jernbane 1ste - 10 + (11.-16.) Section": 1. Aarhus-Randers. - 2. Langaa-Viborg. - 3. Viborg-Skive-Struer. - 3A. Viborg-Skive-Struer II. - 4. Struer-Holstebro. - 5. Nyborg-Odense-Lille Belt. - 5A. Nyborg-Odense-Lille Belt II. - 6. Vamdrup-Kolding-Fredericia. - 7. Fredericia-Veile. - 8. Veile-Horsens-Aarhus. - 8A. veile-Horsens-Aarhus II. - 9. Randers-Hobro. - 10. Hobro-Aalborg. - 11. Skanderborg-Silkeborg. - 12. Nörre-Sundby-Hjörring. - 13. Hjörring-Frederikshavn. - 14. Esbjerg-Lunderskov. - 15. Bramminge-Ribe. - 16. Randers-Grenaa.


Givetvis kun litograferet i et meget begrænset antal, antageligt til brug for tilbudsgivere og som angivelse af indholdet af det omfang m.h.t. til linieføringen som beskrevet i anlægsloven af 1861. Arbejderne blev udført 1862-69.
Kort efter vedtagelse af 1861-loven sendte staten to mand fra hærens ingeniørkorps til området mellem Vejle og Århus samt Midtjylland for at undersøge terrænet. Ingeniør Niels Henrik Holst (senere driftsbestyrer for de jysk-fynske statsbaner) og Anton Hoffmann undersøgte otte mulige linier, heraf gik de seks gennem Horsens, mens de to sidste løb længere mod vest med en sidebane til Horsens. Flere af de foreslåede linier gik vest om Mossø og via Ry, da man herved opnåede to ting. Dels undgik man det vanskelig terræn nær den jyske østkyst, og dels fik banen forbindelse til Silkeborgsøerne og Gudenåen. Holst og Hoffmann understregede dog i deres rapport, at banen burde føres gennem Horsens, og forbindelsen til Gudenåen kunne i stedet skabes ved trafik med dampskibe ad en vandvej, dvs. en kombination af gravede kanaler og søerne, fra Skanderborg sø eller Fuldbro Mølle (nær Tåning) ved Mossø, 6 km vest for Skanderborg. En linieføring vest om Mossø samt sidebanen til Horsens blev opgivet, da man ønskede en kortere linie Vejle-Århus. Loven om strækningen Vejle-Horsens-Fuldbro Mølle-Stilling-Århus blev vedtaget i januar 1863.

Order-nr.: 57985


DKK 15.000,00