BASTHOLM, HANS.

Udførlig Beskrivelse over en Uldfabriks Indretning i Forbindelse med Fattigvæsenets i Slagelse Kiøbstad, der tillige kan tiene til Veiledning ved en lignende Arbeidesanstalts Bestyrelse i andre af Landets Kiøbstæder, lige som ogsaa ved Fattigvæsenerne paa Landet.

Kbhvn., Gyldendal, 1812. Lille 4to. Samt. hldrbd. XII,88,XLVI pp. (incl. Bilag og foldetabeller). Har tilhørt industrihistorikeren Camillus Nyrop og bærer hans navnetræk.


Vel nok det første danske værk om fabriksindretning. Hans Bastholm, præst i Slagelse og stor bogsamler. Til brug for sin "private" Encyklopædi ødelagde han mange fine værker ved at opklippe dem og indsætte dem i emner. Encyklopædien kan stadig beses i Sorø Akadems Bibliotek.

Order-nr.: 22956


DKK 1.850,00