(BIELCKE, JENS).

Den Danske oc Norske Lougs des Summariske Indhold offuer huert Capittel i samme Lower verss oc Rutmice forfattet. Med en Taffle eller Register der hoes paa alle Danske oc Norske Glosser oc Juridiske Terminis som begge Lower indeholder sampt andre Tractater oc Landtzens Brug medgiffver, I huert Rige Danmarck oc Norge. Med deris rette oc udførlige Forklaring. per J.B. C.R.N. (Jens Bielcke).

Kiøbenhaffn, Tyge Nielssøn, 1634.

4to. Samtidigt helldrbd. Ophøjede bind på ryggen. Rygforgyldning. Reparationer ved kapitæler. Falsen ved nederste rygfelt med revne og reparation. Indre false med gl. forstærkning således at det ikke helt kan afgøres, om teksten er indsat i et andet bind end det oprindelige. Titelbladet trykt i rødt og sort indenfor en røskenramme. (16),158 pp. (= 1-157, (158) er Errata. Ganske velbevaret og bredrandet. Tekst lettere brunet.


Det yderst sjældne originaltryk af Bielckes væsentligste bidrag til revisionen af den norske Lowbog. Eksemplaret her har Errata-bladet, som iflg. Thesaurus kun findes i nogle få eksemplarer af værket. Bielcke blev i 1614 Norges Riges kansler og i dette embede blev han øverste chef for rigets retsvæsen. - Bogtrykkeren Tyge Nielssøn blev Norges første bogtrykker, idet han i 1643 flyttede sit trykkeri til Christiania.
Bibl. Danica I,639. - Thesaurus I,383.

Order-nr.: 56057


DKK 25.000,00