(HEDEGAARD, C.D.).

Ordqvæder, betragtede deels som Levninger af den uskrevne, (vid. Fortalen til Christian den 5tes Lov, Folio 3.) deels som Grundsætninger til den nu giældende skrevne Lov, og ellers i Almindelighed som fordum Tids Sæde= og Leve=regler... (+ Sammes) Tanker til høiere Eftertanke angaaende det Spørgsmaal: hvorvidt og paa hvad Maade en Mandsperson, som beskyldes og sigtes af et Fruentimmer for at have besvangret hende under Ægteskabs=Løfte... (+ Sammes) Forsøg til en Juridisk=Practisk Afhandling om Lovens Anvendelse til Straf for simpelt især igientaget ringe Tyverie... (+ Sammes) Natur=Rettens føste grunde, tienende de Unge til nærmere Vei= og Underviisning i samme, udkastede til saadan Ende. (4 værker).

Kiøbenhavn, Rothe (0g Gyldendal), 1776, 1779, 1770, 1765. Indbundet i et samtidigt helldrbd. med rig rygforgyldning og forgyldt dkindtitel. Rygforgyldningen lidt slidt. 343 pp. + 48 pp. + 64 pp. + 20 pp. Udmærkede velbevarede eksemplarer.

Order-nr.: 50744


DKK 2.000,00