MANGOR, A. M.

Kogebog for smaa Husholdninger, indeholdende Anvisning til forskjellige Retters og Kagers Tillavning, med nøjagtig angiven Maal og Vægt + Fortsættelse af Kogebog for smaa Husholdninger, indeholdende Anvisning til at tillave forskjellige Retter, Kager, Compotter og Salater m.m., efter nøiagtig angiven Maal og Vægt, samt Veiledning til at ordne Sammensætningen af Middagsretter for nogle Uger + Syltebog for smaa Husholdninger, indeholdende Anvisning til forskjellige Frugters Syltning, med et Tillæg om Saltning, forøget med lithograferede Tegningninger af en Oxe, en Kalv, et Lam og et Svin, saaledes afridsede, som Kjødet afhugges, og med en oplysnende Text om dets Anvendelse

København, 1891-92 Lille 8vo.Samtidigt halvlæderbd. med rygforgyldning. Med Lettere brugsspor. Indvendig ren og frisk. XXIV, 351 pp; X, 279; XII, 174..

Order-nr.: 42187


DKK 500,00