KINGO, THOMAS.

Gradual, En Ny Almindelig Kirke/Salmebog, Under beh'rige Noder og Melodier; Efter Hans Kongl: Maj:ts allernaadigste Befalning af de Fornemmeste Geistlige i Kiøbenhavn, til Guds Tieneste paa Søndagene, Festerne, Bededagene, og til anden Gudelig Brug i Kirkerne udi Danmark og Norge, af gamle Aanderige Sange.... til Trykken befordret af Thomas Kingo.

Odense, Christian Skrøder, 1699.

Folio. Samtidigt hellæderbind over træ. Ryg med horisontale blindtrykte stregdekorationer. Permer med blindtrykte stregrammer. De øverste 2-3 cm. af ryggen mangler skindet. Permer og ryg lettere slidt. Titelbladet trykt i rødt og sort. (8),300,(14) pp., talrige noder i teksten, trykt med støbte typer. De første ca. 100 sider med bruning i øvre marginer og ned langs halvdelen af højre marginer, dog aftagende.


Originaltrykket af Kingos Gradual. Yderst sjældent forekommende. Schrøder, som trykte bogen var leder af Kingos eget trykkeri i Odense. Trykt med fraktur og med store støbte initialer og vignetter i træsnit. Tekstgrundlaget for Gradualet er originaltrykket af salmebogen (1689), men denne indeholdt ikke noder. Gradualet var beregnet for kirkekorene og degnene, og værket giver et fuldstændigt billede af kirkemusikken på Kingos tid hvor bruddet med den gregorianske kirkesang blev stadfæstet.
Birkelund, 71. - Thesaurus II,516. - Bibl.Dan.I,1098.

Order-nr.: 58349


DKK 32.500,00