BADEN, LAURIDTZ ERNSTSØN von.

Himmel-Stie, Det er en liden Undervisning at søge Livsens Vey oventil paa det mand kand undfly helvede nedentil...

Kiøbenhaffn, Christian Wering, 1670. Lille 8vo. Senere hldrbind med trykt titeletiket på ryg. (40),85,(2) pp., 18 halvsides kobberstukne emblem-plancher. Hele teksten tilstede, men 1 blad af de 2 blade "Approbatio" er i facsimile. Lidt spredte svage skjolder.


Den sjælden originaludgave. Bogen blev optrykt i 1676 og kom senere i adskillige udgaver. Thesaurus II,325, anfører, at originaludgaven er sjælden. H.F. Rørdam kalder "Himmelstien" et "asketisk skrift".
Bibl. Danica I,405.

Order-nr.: 56733


DKK 2.500,00