(STEMLER, W. CHR.).

Fuldstændig praktisk Catechismus om den hellige Egtestand. En Oversættelse (ved J.L. Paludan).

Kiøbenhavn, Prost, 1784. Samtidigt hldrbd. Øverste kapitæl og ryg lidt slidt. Rygforgyldning. 62,595,(1) pp. De sidste ca. 200 pp. med en voksende brunplet nederst.


Første danske udgave. Oversat fra den tyske original: "Pract. Catechismus vom Stand der heil. Ehe, Nürnberg, 1783".
Oversætteren (Paludan) har i efterskriftet til læseren fremsat følgende betragtninger "Maate jeg ved denne Oversættelse have bidraget noget til at forjage de bittre Elendigheder - de gruelige Furier, som ikke siælden finde i Egteskabet et sødt Hvilested for deres Rasen, saa vilde jeg endog fryde mig ved det Navn/ Oversætteren".
Bibl. Danica I, 300.

Order-nr.: 55828


DKK 1.000,00