(BANG, HANS). - LIGPRÆDIKEN OVER HENRIK GØYE.

Ligprædicken, offuer Erlig oc Velbyrdig, nu salig Mand, Henrick Gøe til Thurebye, som bleff Framsæt i den Helig=Aands Kircke i Kiøbenhaffn, i hans hæderlig Ligefærdt oc Sørgelig Nedsættelse, som skede der sammesteds den 12 Octobris Anno 1611. Aff H.B.H. (Hans Bang Henriksen).

Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, (1611). 8vo. Pragtfuldt og ganske velbevaret, sikkert dansk, samtidigt hellæderbind i brunt kalveskind udstyret med blindtrykte og brede forgyldte rammer med rullestempler. De to inderste rammer, den ene med rullerstempler, den anden, som er sammensat af enkeltstempler er forgyldte (her og der slid af forgyldningen). Den inderste ramme med store indadvendte stiliserede blomsterstempler og i midtfeltet en stor forgyldt medaillon, på forsiden afbildning af korsfæstelsen på bagsiden arabeskagtig. Helt guldsnit med ciselerede ornamenter. Dobbelte kapitælbånd. Spor efter lukkesnore. Titelbladet trykt i rødt og sort indenfor en røskenramme. På bagsiden af titelbladet er Gøye-slægtens våbenskjold trykt. På blad 2 atter et våbenskjold (hustruens slægt ?). 78 blade alle trykt inden for en stregramme. På svært papir og aldeles ren.


Pragtfuldt udstyret eksemplar, både udvendigt og indvendigt - givetvis et mæcenatseksemplar som meget vel kunne stamme fra Anna Gøyes bibliotek. Hun var bogsamler og arvede faderens, Henrik Gøyes bøger (afdøde). Hendes bibliotek blev senere ved testamente grundstammen i Karen Brahes bibliotek.

Order-nr.: 54555


DKK 8.500,00