ARNDT, JOHANN.

Sex Bøger om den Sande Christendom, handlende om Sande Christnes salige Omvendelse, hiertelige Anger og Ruelse over Synden, sande Troe, og Hellige Levnet og Omgængelse,.... Og hans Betænkning om de saa kaldte Tydske Theologie, Saa og hans levnets Løb, og Tvende Testamenter. Fierde Oplag. (+ Sammes:) Den i Gud salige og høy=oplyste Læreres, Paradises Urte=Gaard, Fuld af Christelige Dyder, som de ved Gudelige Bønner i Sielen ere plante. Det fierde Oplag.

Kjæbenhavn, Waysenhuses Bogtrykkerie, 1763 og 1761. 8vo. Indbundet i et samtidigt helldrbd. med to intakte lukkestroppe af skind of messing. Ryggen med krakeleringer og slidt. (10),1223,(81) pp. samt 293,(11) pp. Indvendig ren og ganske velbevaret.

Order-nr.: 48263


DKK 1.250,00