(ROTHE, TYGE). - "VOR BORGERFRIHEDS FØRSTE APOSTEL".

Tanker om Kiærlighed Til Fædrelandet.

Kiøbenhavn, Nicolaus Møller, 1759. Lille 8vo. Samtidigt hldrbd. Rygforgyldning. Forgyldt skindtitel på ryg. Ryg med lette brugsspor. (20),312,(2) pp. Indvendig ren, trykt på skrivepapir.


Den sjældne originaludgave. "Det er dog ikke blot R's stil, som frembyder den underlige dobbelthed; det samme gjælder om hele hans Standpunkt: paa samme Tid, han lovpriser Enevoldsmagten of det bestaaendes Herlighed, er han gjennemtrængt af det 18. Aarhundredes Frihedsideer. Montesquieu og Rousseau ere hans Læremestre. Det kjendes lige fra hans Ungdomsarbeide "Tanker om Kiærlighed Til Fædrelandet" (1759), der vakte betydelig Opmærksomhed og gav Rahbek Anledning til at nævne ham som "vor Borgerfriheds første Apostel", og til hans senere Skrifter."(Bricka, DBL).

Order-nr.: 43758


DKK 2.650,00