WITH DEDICATION TO HIS DAUGTER

ØRSTED, H.C. (OERSTED, H.C.) - PRESENTATION COPY.

Samlede og Efterladte Skrifter. 9 Bd.

København., Andr. Fred. Høst, 1851 (1850)-52. Bound in 5 cont. hcalf. Richly gilt backs. A few minor scratches on bindings. A good copy printed on vellum-paper.

Med dedikation til Fr. Dahlström og datteren Sophie. Fr. Dahlström var Ørsteds svigersøn og gift med Sophie, han var Stiftsamtmand. "Til min Kjære/ Fr. Dahlström og/ Sophie Dahlström født Ørsted/ fra hjerteligst hengivne/ H.C. Ørsted."


First edition of Ørsted's Collected Works (having "Aanden i Naturen" in first edition) presented to his daughter Sophie and his son in law Fr. Dahlström, with a dedication on verso of title-page which reads (in translation) "To my Dear/ Fr. Dahlström and/ Sophie Dahlström born Ørsted/ from Yours heartfully devoted/ HC Ørsted."

- H.C. Ørsted is universally known for his discovery of the Electro-Magnetism in 1820.

Order-nr.: 20549


DKK 25.000,00