(HØYSGAARD, JENS PEDERSEN) - 3 VÆRKER.

Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax. Hvoraf kan tages Anledning , ey alene til en ræt og tydelig Construction i vort Sprog, men og til des nøyere Indsigt i alle andre.

K., 1752. (16),342 pp. + Register og Forklaringer - SAMMES: Accentuered og Raissonered Grammatica, som viser Det Dnaske Sprog i sin naturlige Skikkelse, saa velsom dets Rime=Konst og Vers-regler.. 1747. (8),204 pp. - SAMMES: Tres faciunt Collegium eller Kjendelse i Sagen...om Nogle Trykker i den Danske Orthographie 1-2...1743. 24,27 pp. Alle i god stand i et nyere hldrbd. Alle 3 værker i originaludgave.

Order-nr.: 6088


DKK 3.800,00