KJÆRBØLLING, N.

Icones ornithologiæ Scandinavicæ. Scandinaviens: Danmarks, Sverrigs, Norges, Islands og Færøernes Fugle i 600 colorerede afbildninger med særskilt text. (Titelblad iflg. indsat Xerox-kopi).

Kjøbenhavn, Forfatterens forlag, 1856 (+ 1879). Folio. Samt lidt slidt hldrbd med forgyldt ryg samt forfatternavn på forpermen i guldtryk. 61tavler + 35 tavler + 8 tavler + 1 tavle (ialt 105 tavler). (numm. I-LV (LIV-LV mrk. Supplementtavle)) + (1ste. Suppl. Tab. 1-9), + (Suppl. 10), + (1.ste. Suppl. 11-35), + (2det.Suppl. Tab.1-8) + (Ny Tavle III (Collin, 1888.)). Alle tavler håndkolorerede. Enkelte tavler lidt brunplettede, men alle i god stand og smukt kolorerede.


Anker 247, 250 samt 251.
Kollationeringen stemmer ikke overens med nogen af de i Anker nævnte udgaver af Kjærbøllings værk, og må derfor formodes at være en senere sambinding af de 3 værker. Første del (I-LV) er sandsynligvis fra udgaven af 1856, mens anden+tredje del stammer fra 1879 udgaven (Supplementes føste tavle er nummereret "1", hvor de i udgaven fra 1856 er nummereret "I" ). Derudover er Ny Tavle III medindbunden (kom først i 1888). De originale titelblade mangler desuden.

Order-nr.: 31738


DKK 11.000,00