KAMMECKER, JOHN L. - SWEDISH HUSBANDRY AND GARTEN.

En til sitt kära Fäderneslandz tienst och nytta utgifwen Trägårdz-man, hwarutinnan afhandlas Trä-Gårdars och der til hörande Wetenskaper, med åtskillige Plantatier af Trän, som Walnötter, Kastanier, &c. Färgegräs som Safflower, Voad, : &c. med annat som Lacritzer och Saffran &c. Jämte en bifogat Köke- och Krydde-Gård om allehanda Wäxter huru the böra såås, uti hwad jordmon, teken, ny eller nedan, med mera. Grundat uppå goda Philosophiska Principier och sielfwa Praxin. : Och utzirat med skiöna Koppar-stycken.

Stockholm, Benjamin G. Schneider, (1731).

8vo. Smukt nyere hldrbd., pastichebind med ophøjede bind på ryggen. Forgyldt rygtitel. (Nanna Grönvalls Eftr., Malmø). Graveret frontispiece. (32),317,(1, Errata) pp. 2 kobberstukne plancher, det ene foldet. Yderst frisk, rent og velbevaret eksemplar, trykt på skrivepapir.


Originaltrykket af denne yderst sjældne svenske have-og husholdningsbog.

Order-nr.: 45307


DKK 16.500,00