(HEGER, JENS STEPHAN).

Afbildninger i Særdeleshed af de vigtigste vildtvoxende Giftplanter, med Beskrivelse over deres Virkninger paa Mennesker og Dyr.

Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1827. 8vo. Indbundet aldeles ubeskåret i smukt nyere marmoreret papbd. med skindtitel på ryg (Psilander & Berg). (12),(80) pp.= tekstblad til hver planche samt 40 pragtfulde håndkolorerede kobberstukne plancher. Tekst på skrivepapir, tekst såvel som plancher ubeskåret.


Originaludgaven af Hegers giftbog, hvor plancherne for størstedelen er fremstillet efter "Flora Danica" og Palmstruchs "Svensk Botanik". Teksten er hovedsageligt forfattet efter Hornemanns "Forsøg til en dansk oekonomisk Plantelære". Et sjældent rent og frisk eksemplar. - Bibl. Danica I:826.

Order-nr.: 32817


DKK 5.500,00