(HEGER, JENS STEPHEN).

Herbarium pharmaceuticum eller Afbildninger til Professorernes Herholdts of Schumachers Fortegnelse over de officinelle Lægemidler af Planteriget, som voxe vildt, eller kunne dyrkes i de danske Stater.

Kbhvn., Steens Forlag, (1822-) 25. Indbundet i 3 samt. hldrbd. Rig rygforgyldning. Rygge noget slidte og permer løse. Indbundet med 9 bogtrykte hefteomslag (3 hefter til hvert bind idet værket udkom i 9 hefter). Indeholder alle 141 smukke håndkolorerede kobberstukne plancher. Til hver planche beskrivende tekst. Med variende brunpletning til både tekstblade og plancher.


Originaludgaven. Første danske værk som afbilder de i de fleste tilfælde anerkendte medicinske planter som kan findes vildtvoksende i kongeriget. De smukke håndkolorerede tavler er mestendels tegnet efter "Flora Danica" of Palmstruchs "Svensk Botanik". Teksten er hovedsagelig efter Hornemann Oeconomiske Plantelære 3. Udgave. - Carl Christensen II:pp. 188-89 - Nissen BBI:836 (but with wrong numbering of plates - 141 plates is correct).

Order-nr.: 29737


DKK 12.500,00