WILD FLOWERS OF THE GREATEST SCARCITY

SOLDIN, A.& S.

Den danske Flora, eller naturlige Afbildninger af danske Planter. Indeholdende en Samling af de almindelige Markblomster som voxe vildt i Egnen omkring Kjøbenhavn. 1.-4. Hæfte (All that was published /alt som udkom).

Copenhagen., A.& S. Soldin, Trykt hos C.M. Cohen, 1807.

4to. All four issues in the original blank wrappers with paper title-lables to front wrappers. Each issue with a later cloth backstrip. Housed in an exquisite box with a beautifully gilt red morocco spine and marbled blue and red paper, with gilt super ex-libris to front. Some leaves brownspotted, especially in the fourth issue 48 pp + 40 finely hand-coloured plates (on two of which the engraved is mentioned: "Fridrich sc."). Two versions of the title-page for the fourth issue.

4to. Foreligger i de 4 originale hefter med glanspapirsomslag, shirtryg i en smuk bogæske af rød maroquin med rygforgyldning. 4 titelblade (af hefte 4 foreligger 2 versioner). På skrivepapir. 48 pp. samt 40 fint håndkolorerede plancher (på 2 plancher nævnes kobberstikkeren: Fridrich sc.). Nogle plancher brunpletted, især i 4. hefte.


Of the utmost scarcity. OCLC records merely one copy.

Af største sjældenhed. Kobberstikkeren må være identisk med Johann Georg Fridrich (1742-1809) som er kendt for brandbillederne fra 1794, jvf. Krohn p. 82, heri er værket dog ikke nævnt. B. Danica II:191.

Order-nr.: 14611


DKK 20.000,00