WILSTER, CHRISTIAN.

Egenhændigt brev signeret "din Christian".

Soroe, 22 Mai, 1828.

1 side 4to. "Da Posten har Modvind idag, saa kommer jeg ventelig til / Byen, inden min Lolo modtager disse Linier. Jeg reiser meget / tidlig herfra imorgen, og haaber at være i Kjøbenhavn Kl 3-4. / Idag har jeg meget travlt, for at ende Bibliotheks Forretningerne / inden min Bortreise, og jeg vil derfor slutte disse maaskee overflødige / Linier med at sige dig, at jeg er ganske fortumlet af Glæde ved Tan- / ken om, at jeg inden 24 Timer er hos min Lolo. / Din / Christian."


Et nydeligt håndskrevet og signeret brev fra Christian Wilster (1797-1840).

Wilster er mest kendt for sine fortrinlige oversættelser af Iliaden og Odysséen. 

Order-nr.: 60047


DKK 750,00