BREDAHL, C. (CHRISTIAN HVIID BREDAHL).

Dramatiske Scener, uddragne af et ældgammelt Haandskrift. Frit oversatte af det Kyhlamske. Seks Dele. (1.-4. Deel betegnes Første og Andet Bind).

Kjøbenhavn, Paa Arvingernes Forlag, 1819-33. 8vo. 4 Bind. Bind 1 og 2 indbundet i originalt kartonnage, 3 og 4 ubeskåret i de originale blå kardusomslag. Rygge nydeligt restaureret med nye rygtitelfelter i gammel stil. Tidligere ejeres navnetræk og exlibris på verso af forpermen af bind 1 og 2. Lidt spredte svage brunpletter. Mindre ubetydeligt vandskjold i ydre margin af bind 1. Indlagt i to pæne nyere kassetter.


Særdeles nydeligt eksemplar af originaludgaven af Bredahls berømte skuespil. Bibl. Dan. IV 312.

Christian Hviid Bredahl finansierede selv udgivelsen af de to første bind, hvorefter han afbrød arbejdet og virkede som bonde i Sorø i nogle år. Endeligt gjorde en indsamling det muligt at få resten af værket udgivet i 1833.

Order-nr.: 57496


DKK 2.500,00