STRIDSSKRIFTER -

Tetens, P.: Tale til Universitetets Studerende, i Anledning af Freyas Alter, forkastet af Theatercensorerne. - Hjort, P.: Om den falske Logik som kan formodes at have vildledt mangen Læser af Hr. Professor K.L. Rakbeks seneste Forsvarsskrift. En Undersøgelse. - Wegener, Peter (= A.E. Boye): En liden Moerskabsbog om Etatsraad G.H. Olsens saakaldte Indlæg. - Hauch, C.: Castor og Pollux eller endnu et Par Ord om Tvillingforfatterne af Freias Alter.

Kiøbenhavn, (forskellige forlag), 1816, 1816, 1816, 1817. Indbundet i et lidt senere hshirtbd med forgyldt skindtitel på forpermen. 24, 22, 40, 55 pp.


Striden om Freyas Alter m.v.

Order-nr.: 53060


DKK 450,00