BAGGESEN - OEHLENSCHLÄGER - FEJDEN. (HJORT, FISCHER).

Baggesen. Per Vrøvlers yderst grundige Kommentar over den uhyre Digter A. Oehlenschlägers sidste genialske Sang ved Fugleskydningen den 8 August 1816. Paa Rim udsat til en Ven, der har glemt Nutidens Vers, og ikke forstaaer vore Dages Prosa; og i Trykken befordret for de Venner af Litteraturen, der ikke kunne læse Skrift. Med et par enfoldige Anmærkninger af Knud Sjællandsfar. Kbh., (1816). + P. Hjort. Tolv Paragrapher om Jens Baggesen. Kbh., 1817.

Indb. enkeltvis og indlagt i et samt. hshirtomsl., udformet som en bog, m. rygforgyldn. Per Vrøvler indb. m. det yderst sjældne kobberst. for- og bagomsl. i et senere papbd. Foromsl. har udseende af et kobberst. titelbl., på hvilket der står: "Per Vrøvler/ Et comisk Læredigt/ af Baggesen./ Kiøbenhavn/ 1816." På bagomsl. en kobberst. blomsterramme. Her og der lidt brunplettet. Hjorts Tolv Paragrapher er i et senere marmoreret papirbd. På delvist blåligt skrivepapir.


Første bog-udgave af H.s Tolv Paragrapher, som er et optryk uden nogen rettelser af månedsskriftet "Athene", udgivet af Christian Molbech i 1816. På bagsiden af titelbladet står:"Særskilt Aftryk af Maanedsskriftet Athene." Plesner s. 215. Originaludgaven af Per Vrøvler. På indersiden af bagomslaget er egenhændigt skrevet et digt "Til Forfatteren af Per Vrøvler", begyndende "Jens Vrøvler, vil du selv Sig skue,/ Jeg beder, speil dig i vor Frue:"... Sign. "L. Fischer." Dat. "Dagen No. 220 før 1816." 7 linier. Ludvig Fischer spillede en betydelig rolle i Baggesen - Oehlenschläger -fejden, og har bl.a. udgivet "Ekstrakt af Jens Baggesens første Brev til Adam Oehlenschläger", 1818. Der blev i 1816 i "adrastea" udgivet en "Advarsel til Ludvig Fischer" med titlen ""Baggehunden" bider!" Plesner s.210 og 157. Baggesen - Oehlenschläger - fejden optog i tiden størstedelen af Danmarks litterater. -Den litterære verden inddeltes i dem, der var for Baggesen, og dem, der var for Oehlenschläger. "Men det vældigste slag for Oehlenschläger slog den unge Peder Hjort med de "Tolv Paragrapher om Jens Baggesen," han 1816 offentliggjorde i fleer Hefter af "Athene" og derpaa udgav samlede som Bog. Det var denne kritiske Afhandlings Opgave at vise, hvorledes Jens Baggesen maa betragtes som et skadeligt Ukrud, der kvæler Smag og Humanitet, og at han derfor har gjort sig uværdig til at bære Navn af en dansk Digter." Om Per Vrøvler: "Mod Oehlenschläger er Tonen i dette polemiske Skrift hvassere end i noget af de foregaaende, men Formen ulastelig baggesensk." (P. Hansen Dans Litt. ss. 123-24).

Order-nr.: 19685


DKK 3.200,00