(SWIFT, JONATHAN).

Capitain Lemuel Gullivers Resor, Til åtskillige långt bort belägne Land; Beprydde med Kopparstycken. Förra (-Senare) Delen. Tålkad ifrån Fransyskan (Af Olof Bidenius Renhorn). Andra Upplagan. 2 Bd.

Wästerås, Joh. Laur. Horrn, 1772. Nyere hldrbd. med en ornamenteret rygforgyldning, som passer til tiden. (16),150,(2- Advertisements);(10),(3-)173,(3) pp.samt 4 kobberstukne plancher. Første titelblad med lidt svage brunpletter, ellers ren.


Den yderst sjældne anden udgave af den første svenske oversættelse af "Travels into several remote Nations of the World...". På første binds titelblad anføres "Andra Upplagan", men ikke på andet binds titelblad. Renhorns oversættelse udkom første gang 1744-45.
I slutningen af andet bind (pp. 161-173) foreligger en kritik af Mandevilles "Fable of the Bees" med titlen "Herr Silhouettes Undersökning öfwer Mandevilles tankar, som skriwit Sagan om Bien, hwaruti han påstår at odygden är för Samhällan nyttig".

The scarce second edition in Swedish of Swift's "Travels into several remote Nations of the World..." Bound in a fine recent hcalf, gilt spine.

Order-nr.: 45409


DKK 12.500,00