CAMPE, J.H.

Kort Siælelære for Børn. Oversat af D.F. Staal. Med sexten Kobbere paa fire Kobberplader i Qvart.

(København), S. Poulsens Forlag, (1790). Samtidigt hldrbd. Ryg lidt slidt. XVI,166,(2) pp., 16 kobberstukne illustrationer på 4 store foldeplancher. Få spredte brunpletter.


Første danske udgave af Campe's "Kleine Seelenlehre für Kinder", 1784. Bogen er et glimrende eksempel på indførelsen af den nye tyske pædagogik i Danmark, anført af Basedow, Campe m.fl. Af forlæggerens trykte dedikationsblad fremgår: "Den for Skolevæsenets Forbedring nedsatte Kongelige Commission tilegnes Campes fordanskede Sielelære...". - Bibl. Danica I,1030.

Order-nr.: 56952


DKK 1.200,00