BAGGE, O.O. (OLUF OLUFSEN). - "FØRSTE BØRNEBOG AF DANSK OPRINDELSE".

Fabler for Börn. Frit, metrisk oversatte af O.O. Bagge. Förste - Tredie Hefte. (Hvert hefte) indeholdende 25 Fabler med et illumineret Kobber til hver Fabel, efter originale Tegninger).

Kjöbenhavn, Paa Forfatterens Forlag, 1831-33. Kvadratisk 8vo. Alle 6 hefter (tekstdelene + planchedelene) med originale stålstukne omslag, tekst på foromslagene, illustration på bagsiden. Opbevares i dertil indrettet bogæske med ryg og hjørner i skind. Rygforgyldning. Forgyldt titel. 48,48,38 pp. samt 25 + 25 + 25 håndkolorerede (75) kobberstukne plancher. teksthefterne med en del brunpletter, mest marginale.


Originaludgaven - i et enestående bevaret eksemplar - af det fabelværk som er betegnet som den første egentlige danske børnebog da alle kobberne er af dansk oprindelse. Kobberne er udført af Bagge og for en stor dels vedkommende efter tegninger af Eckersberg. Teksten er oversat fra tysk efter bl.a. Gellert, Lichtwer og J.W.L. Gleim. Et fjerde hefte var planlagt således at der ialt skulle være 100 fabler med 100 kobberstik. Dette hefte udkom ikke, ligesom der ikke udkom noget fællestitelblad.
Birkelund, 225. - Krohn, 1331.

Order-nr.: 54425


DKK 12.000,00