PRESENTATION-COPY

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN.

Oldingen. (Julebog 1874. Udgivet af Karl Schmidt.)

Odense, Hempelske Boghandel, 1874. 8vo. Bound in the beautiful original green full cloth binding with gilt spine and gilt angel to front board. Blindstamped frames to boards. All edges gilt. Minor insignificant wear to extremeties. Inner hinges weak. Exlibris to pasted down front endpaper. Internally clean with a fully legible presentation-inscription to front free endpaper: "Dr. Professor E. Hornemann / en hjertelig Hilsen ved Udgangen / af Aaret 1874 fra hans / taknemlige Ven / H. C. Andersen. ("Dr. Professor E. Hornemann a heartfelt greeting by the end of the year 1874 from his grateful friend H. C. Andersen.").


A lovely presentation-copy of the first printing of Andersen's poem Oldingen.

The inscription is made for Andersen's doctor Claus Jacob Emil Hornemann (1810-90). On December 30, 1874 Andersen wrote in his diary: "Sendt til Dr Hornemann i smagfuld Indbinding de tre Bind Eventyr illustrerede af Frøhlich, dernæst en ligesaa rig Udgave af Odense: Julebog og endeligt O T paa Engelsk, amerika Udgaven. Netop da Bydrengen var gaaet med Bogpakken kom Dr Hornemann i Besøg." ("Sent Dr Hornemann a tasteful copy of the three volumes of fairy tales, illustrated by Frøhlich, then a likewise beautiful copy of Odense: Julebog and lastly, O T in English, the American edition. Just as the delivery boy had left with the books Dr Hornemann visited me.")

BFN 1038.

Order-nr.: 58590


DKK 25.000,00