(DREIER, FREDERIK).

(Samlingsbind med 4 værker:) Folkenes Fremtid. Af en Fritænker. (+) (Fremtidens Folkeopdragelse; Antydninger af en Socialist). (+) Aandetroen og den frie Tænkning. (+) M.A. Goldschmidt, et Litteraturbillede af F. Dreier, medicinsk Student. Med et Anhang om Hr. E. Meyer og Dyrene.

Kjøbenhavn, P.G. Philispsen, J.D. Qvist, Forfatterens Forlag, 1848-52. Indbundet i et nogenlunde samtidigt hshirtbd. med rygforgyldning og 4 rygtitler i guld. En smule slid ved kapitæler. (4),68 pp. - 39,(2) pp. - XVI,77,(3) pp. - X,(2),140 pp. "Fremtidens Folkeopdragelse" (indbundet som nr. 2) mangler titelbladet. Få spredte brunpletter.


Alle 4 i de sjældne originaltryk. Dreier var på talrige samfundsmæssige områder en foregangsmand i Danmark. Han er blevet kaldt Danmarks første socialist og et faktum er, at han ved folketingsvalget i 1852 holdt den første socialistiske valgtale i Danmark.

"D. var i åndelig udvikling langt forud for sin tid. Midt i romantikken foregriber han den realisme der fik sit gennembrud en snes år efter hans død. Han var en forløber for meget der skulle komme, især for den socaildemokratiske arbejderbevægelse; nogen direkte forbindelse var der dog ikke selv om D's ideer senere påvirkede enkelte socialdemokratiske teoretikere (bl.a F.J. Borgbjerg og Julius Bomholt). Han var mere påvirket af Stirner og Proudhomme end af Marx og Engels (som han dog også har kendt), men hans forståelse af klassemodsætningerne løfter ham højt over enhver utopisme." (DBL).

Order-nr.: 48405


DKK 5.500,00