FÆDRELANDET - DAVID, CHR. GEORG. NATHAN, J.D. HAGE M.FL. (UDG.).

Fædrelandet. Et Tidsskrift. 1.-5 Bd. (1834-39) + Fortsættelsen: Extrablad 1-20 (det udk) + 1. Aarg. (1.-2. Halvbd. Nr. 21-388 - mangler nr. 158-188, 190-203, samt 216,307,350 (disse 3 beslaglagte).

Kjøbenhavn, Reitzel, 1834-40. Lex8vo og folio. 1.-5. Bd. indbundeti 3 samtidige hldrbd. Rygge lidt slidte. (Alberti's navnetræk i 5. bd.). Fortsættelsen (folio) 1.-2. Halvbd. i 2 samtidige hshirtbd. Rygge lidt slidte. 704,928,932,920,1104 spalter + 3152 spalter (minus de anførte numre).Alle bind med orig. titelblade og indholdsfortegnelser.


Fædrelandet blev den førende avis i kampen for en fri forfatning, især da den i 1840'erne inddrog nationalitetskampen i Slesvig og dermed de nationalliberale synspunkter ("Danmark til Ejderen!") i sit journalistisk-politiske program. Fædrelandet blev en avis for eliten med sine tunge, polemiske artikler i akademisk stil og svage nyhedsdækning. Avisen udkom til og med 1882, Carl Plough var redaktør fra 1841.

Redaktøren C.N. David blev anklaget efter Trykkefrihedsforordningen, da juristen Orla Lehmann i 1834 på avisens forside skrev om de nye stænderforsamlinger (indført 1832) som et første skridt til folkestyre. Han blev senere frifundet. (Avisnet).

En avis for eliten med sine tunge, polemiske artikler i akademisk stil og svage nyhedsdækning.

Order-nr.: 46295


DKK 5.000,00